KMETIJSKA ZADRUGA RAČE Z.O.O.
Cesta talcev 1
2327 RAČE
SLOVENIJA

Telefon: 02 609 60 70
Telefax: 02 609 60 79

e-mail: info@kz-race.si

Zgodovina

Rodovitna tla in širna polja po Dravskem in Ptujskem polju so v mnogih krajih po prvi svetovni vojni pogojevala ustanavljanje zadrug.
 

Prva registrirana zadruga v Račah beleži letnico 1921, naslov zadruge pa je
bil "Kmetijska družba v Račjem z.o.z". Družba je bila ustanovljena z namenom, da bo prodajala živino in meso.
 

Po vojni leta 1945 so se pričele ustanavljati nabavno prodajne zadruge. Tako je
imela sedež v Račah in je bila njena izključna prvotna dejavnost trgovina in odkup
kmetijskih pridelkov, ki je bil omejen zgolj na odkup krompirja in jabolk. Leta 1948 se je zadruga preimenovala v "Kmetijsko zadrugo z.o.o.j.", in že naslednje leto dobila v upravljanje prve zemljišče površine. Prav tako je kupila svoj prvi traktor.
 

Leta 1951 so se po vaseh pričele ustanavljati manjše zadruge, ki pa so bile zaradi prevelike razdrobljenosti ukinjene, in tako so se v letih 1960-1961 priključile še: KZ Orehova vas, Fram, Obnova, Kopivnik, Planica in KZ Marjeta.
 

V letih 1960-1965 je zadrugi uspelo odkupiti 160 ha zemlje, ter je v tistem času imela 250 glav živine. Leta 1960 je zadruga prevzela traktorsko postajo skupaj z vso mehanizacijo kombajni, traktorji, silos kombajni in avtomobili.
 

Prav tako je v letu 1965 že imela zadruga 4 mesnice, in moderno urejeno klavnico. Kmetijska zadruga je smotrno nalagala denar predvsem v nakup kmetijskih zemljišč in izgradnjo objektov izgradnja objekta v Marjeti, bencinske črpalke v Račah in klavnice.
 

V letu 1969 se je priključilo še splošno mizarstvo, ki je imelo svoje prostore
v bivši gimnaziji v Račah.
 

Mizarstvo ni bila dejavnost iz katere bi se lahko akumulirale ostale dejavnosti v okviru zadruge zato smo leta 1986 oddali obrat v najem, prav tako smo prenehali opravljati dejavnost prodaje v trgovinah z živili v Račah in Kaštel Sučurcu.
 

V letu 1992 se je Kmetijska zadruga Rače organizirala v skladu z Zakonom o zadrugah.
Na ustanovni skupščini je bilo 118 članov, ki so se združili v zadrugo zato, da bi pospeševali materialne koristi svojih gospodarstev ter enotno nastopili na trgu pri prodaji kmetijskih pridelkov in nabavi repromateriala.
 

Članska razmerja v zadrugi smo uredili tako, da bodo vsi člani videli in čutili interes, da se povežejo z zadrugo in z njo tudi čvrsto poslovno sodelujejo. Vsaka zadruga mora dati svojemu članu občutek varnosti.

 

TRADICIJA IN ZNANJE V NAŠI STARI MESNICI STA GARANCIJA ZA USPEH V PRIHODNOSTI

 

EKIPA